last updated 13/07/2021

Cleanscrap

CLeanscrap - een weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferrogebaseerd schroot

Metaal en in het bijzonder ferro-metalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Maar er is ruimte voor een volgende stap. Ferro-metalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijk selectief recycleren en hergebruik.

Meer info over dit project vind je hier.

 

 

Research Program overview

Theme:
Started:
Program manager: