BEL-SME Oproep 2020 staat open tot 27 maart 2020

BEL-SME projecten versterken de competitiviteit van Belgische kmo’s door in te zetten op samenwerking tussen kmo’s en kennisinstellingen van de verschillende regio's.

Samen met Innoviris en SPW Recherche wil Agentschap Innoveren & Ondernemen samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende Belgische regio's aanmoedigen. 

Vlaanderen participeert met het steuninstrument Ontwikkelingsproject. 

Het steunbedrag voor het Vlaamse luik bedraagt maximum €500.000.

 

Alle info vind je hier.